Zakat: Sebuah Konsep Dasar Yang Penting

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang semestinya diketahui oleh setiap umat Islam. Mengingatkaan hal ini, maka dirasa pengkajian mengenai Zakat merupakan sesuatu yang penting untuk dipelajari.

Tinggalkan komentar